2 percentá

Darujte nám vaše 2% z dane

Aj Váš príspevok pomôže nášmu projektu. Pomôžte našej prírode.

Poukážte 2 percentá z vašej dane nášmu OZ Včeloz.

Venujeme sa rozvoju včelárstva v našom regióne a výchove mládeže k pozitívnemu vzťahu k prírode.

Ako pozornosť získate od nášho OZ Včeloz 250 gramov nášho kvalitného medu alebo 1/2 l medoviny.

Na tlačive vyznačte krížikom súhlas so zaslaním údajov. Oznámte nám to osobne alebo písomne na e-mail: vceloz2013@gmail.com, prípadne na tel. číslo 0948 227 286.

Tento darček si môžete od 1.6. 2023 vyzdvihnúť osobne alebo Vám ho doručíme podľa dohody.

 

 

Ako poukázať 2% zo svojej dane?

 1. Do 15.02.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €. Ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete v prospech prijímateľa poukázať 3% z Vašej zaplatenej dane.
 4. Prečitajte si pozorne celé Vyhlásenie, v ktorom sú predvyplnené naše údaje.
  IČO: 42295351 
  Právna forma: občianske združenie 
  Názov: Včeloz
  Ulica: Važina 
  Číslo: 50/7 
  PSČ: 922 41 
  Obec: Drahovce
 5. Do Vyhlásenia doplňte sumu, ktorú nám chcete poukázať.
 6. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
 7. Ak nám chcete oznámiť, že ste nám Vy zaslali 2%, žaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním údajov.
 8. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% v prospech OZ Včeloz. Peniaze na náš účet prevádza príslušný daňový úrad. Váš zamestnávateľ platí celú Vašu daň príslušnému daňovému úradu.

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2024

 1. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 3,00 € pre prijímateľa.
 2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, v prípade, že chcete peniaze poslať do OZ Včeloz: 
  IČO: 42295351 
  Právna forma: občianske združenie 
  Názov: Včeloz
  Ulica: Važina 
  Číslo: 50/7 
  PSČ: 922 41 
  Obec: Drahovce
 3. Ak nám chcete oznámiť, že ste nám Vy zaslali 2%, žaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním údajov.
 4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2024) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. FYZICKÁ OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie:
  Daňové priznanie fyzických osôb TYP A)
  Daňové priznanie fyzických osôb TYP B)
 5. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech OZ Včeloz.

Postup krokov na poukázanie 1,0% (2%) pre právnické osoby v roku 2024

 1. Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,00 €.
 2. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8,00 € na jedného prijímateľa.
 3. POZOR:
  a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2024 (zvyčajne do 31.3.2024) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane - vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane.
  b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2024 (zvyčajne do 31.3.2024) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane - označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky).
 4. V daňovom priznaní pre právnické osoby - Časť VI. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
  IČO: 42295351 
  Právna forma: občianske združenie 
  Názov: Včeloz
  Ulica: Važina 
  Číslo: 50/7 
  PSČ: 922 41 
  Obec: Drahovce
 5. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.
 6. Ak nám chcete oznámiť, že ste nám Vy zaslali 1% (2%), žaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním údajov.
 7. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 8. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

Zdroj: www.rozhodni.sk

Ďakujeme za Vašu podporu.