Júl 2020

Júl 2020

Priebeh hmotnosti ukážkového úľa a vonkajšej teploty za júl 2020.