Návšteva žiakov letnej školy ZŠ Trebatice

ZŠ Trebatice

Dňa 24.8.2021 žiaci letnej školy ZŠ Trebatice navštívili náučný včelársky chodník v Drahovciach. Keďže sme sa rozhodli posledný turnus letnej školy venovať včelám, neunikla nám informácia o možnosti navštíviť ho. Tento náučný chodník sa nachádza pri občianskom združení Včeloz. Privítal nás milý pán včelár Miroslav Habr. Hneď po príchode nám vysvetlil ako sa pri včelách máme správať, dostali sme ochranné klobúky. Oboznámil nás s rôznymi typmi úľov, ich vnútrom, pomôckami pre včelára. Mali sme možnosť na ukážkovom úli priamo pozorovať včely. Na náučných paneloch sme si mohli prečítať rôzne informácie – o histórii včiel, o ich veku na Zemi, o prvých včelároch vo svete a na Slovensku, o životnom cykle včely, o včelárskom roku, včelárskom náradí, rôznych funkciách robotníc v úli. Nakukli sme aj do apidomčeka a dozvedeli sme sa o apiterapii, ktorá je v súčasnosti veľmi aktuálna. Dokonca sme sa dozvedeli o včelej vode a jej účinkoch. V učebni sme mali možnosť zopakovať si informácie prostredníctvom prezentácie. Deťom sa určite po množstve informácii páčila aj rozprávka o včielkach. Skúsený pán včelár deti aj vyskúšal prostredníctvom testu, kde mohli žiaci získať voskovú včeliu odmenu. Takisto nám pri skúmaní anatómie včely pomohol krásny a názorný model včely. Na záver tejto našej exkurzie sme ochutnali rôzne druhy medov, občerstvili sme sa čajom ochuteným s medom a zakúpili sme si rôzne včelie produkty – od medu, krásnych sviečok, voskových obrúskov, až po obnôžkový peľ.

Veríme, že návštevou tohto včelieho náučného chodníčka, ktorý bol financovaný s podporou Zeleného vzdelávacieho fondu, podporíme u detí pozitívny vzťah k prírode, ku včelám a zároveň aj ochrane životného prostredia.

Miriam Olšavská, ZŠ Trebatice