Oblastná súťaž mladých včelárov

03. jún 2017
Drahovce, Dom záhradkárov

popis