Plán činnosti na rok 2019

OZ Včeloz
  • Pokračovať v rozvoji včelárskeho chodníka, osloviť a privítať u nás školy z okolia, podporovať včelárske krúžky mladých a začínajúcich včelárov v Drahovciach
  • Vybudovať prednáškovú miestnosť v budove spoločenského domu v Drahovciach
  • Vybudovať priestor na ukážku a chov včiel za spoločenským domom.
  • Spolupracovať, učiť sa od skúsenejších, ktorí pôsobia vo včelárskych skanzenoch, chodníkoch, včelniciach a včelárskych krúžkoch a týchto taktiež pozvať na náš včelársky chodník.
  • 22.3.2019 zorganizovať súťaž „Spoznaj med
  • 26.4.2019 – 27.4.201 uskutočniť exkurziu na školskú včelnicu v Banskej Bystrici
  • S včelárskym krúžkom mladých včelárov zúčastniť sa celoslovenskej súťaže mladých včelárov
  • Podporovať záujemcov o letný tábor mladých včelárov v Banskej Bystrici
  • Uskutočniť prednášku „Všeobecné včelárstvo“ na tému význam spracovania vlastného vosku.
  • 31.8.2019 Zorganizovať ochutnávku medov.