Podpora letného tábora pre deti

Podpora letného tábora pre deti

Poskytnutím materiálov o včelárstve a prednáškou o včelách sme v Piešťanoch dňa 13. 7. 2020 podporili letný tábor pre deti Včelárik 2020.

Fotogaléria