Celoštátna súťaž Mladý včelár 2018

18. máj 2018
Banská Bystrica

V dňoch 18. a 19. mája sa v SOŠ v Banskej Bystrici uskutočnila tradičná celoštátna súťaž Mladý včelár 2018, počas ktorej boli mladí včelári skúšaní nielen zo včelárskej teórie, ale museli preukázať aj vedomosti z fenológie. Na jednotlivých stanovištiach museli súťažiaci preukázať aj svoje praktické zručnosti.

V súťaži jednotlivcov v kategórii starší žiaci sa Kristián Karaba umiestnil na veľmi krásnom 2. mieste a zároveň postupuje na celosvetovú súťaž včelárov, ktorá sa tento rok uskutoční vo Francúzku. Včelársky krúžok ďalej zastupoval Ivan Habr, ktorý sa v súťaži jednotlivcov umiestnil na 5. mieste a Paulína Karabová, ktorá sa umiestnila na 11. mieste.

V súťaži družstiev sa družstvo OZ Včeloz umiestnilo na 2. mieste. 2. miesto mladí včelári získali aj v korešpondenčnej súťaži.

Ďakujeme