Čo viem o včelách

03. júl 2020
Spoločenský dom Drahovce

Propozície súťaže

OZ Včeloz koná súťaž pre všetkých členoch včelárskych krúžkov a záujemcov o včelárenie z radov mladých a začínajúcich včelárov. Predovšetkým ide o prehĺbenie znalostí z teórie života včely medonosnej a získanie praktických skúseností v oblasti včelárenia.

V prvej časti záujemcovia o súťaž vyplnia test cez internetovú stránku https://otestujsa.vceloz.sk , ktorý sa bude skladať z 30 otázok. Test bude prístupný od 1.7. do 2.7.2020 do 23:59 h. Na odpovede budete mať 30 minút, za každú správnu odpoveď bude pridelený 1 bod. Výsledok hodnotenia bude vidieť súťažiaci po ukončení testu (v percentách).

V druhej časti, ktorá sa bude konať 3.7.2020 od 17:00 hodiny v „Spoločenskom dome“ v Drahovciach, budú súťažiaci pomenovávať mikroskopické snímky včely medonosnej, za úlohu budú rozoznávať päť častí tela včely medonosnej. Za každú správnu odpoveď mu budú pridelené 2 body. Celkovo môže získať 10 bodov.

V tretej časti, ktorá sa bude konať na včelárskom náučnom chodníku, budú odpovedať na otázky z praktických prác pri včelách. Maximum bodov, ktoré môže získať je 10.

Celkovo môže získať súťažiaci 50 bodov. Vyhodnotenie sa uskutoční po skončení súťaže a najlepší budú odmenení.

 

Drahovce 17.6.2020

Predseda OZ Miroslav Habr