Čo viem o včelách

26. jún 2021
Reštaurácia „Dolná“ Drahovce

Propozície súťaže

OZ Včeloz koná súťaž pre všetkých členoch včelárskych krúžkov a záujemcov o včelárenie z radov mladých a začínajúcich včelárov. Predovšetkým ide o prehĺbenie znalostí z teórie života včely medonosnej a získanie praktických skúseností v oblasti včelárenia.

Začiatok súťaže sa uskutoční dňa 26.6.2021 v reštaurácii „Dolná“ v Drahovciach o 17:00 hodine.

V prvej časti záujemcovia o súťaž vyplnia test, ktorý sa bude skladať z 10 otázok z oblasti včelárstva. Za každú správnu odpoveď mu bude pridelený 1 bod. Celkovo môže získať 10 bodov.

V druhej časti budú súťažiaci pomenovávať mikroskopické snímky včely medonosnej, za úlohu budú rozoznávať 10 častí tela včely medonosnej. Za každú správnu odpoveď mu bude pridelený 1 bod. Celkovo môže získať 10 bodov.

V tretej časti, ktorá sa bude konať na včelárskom náučnom chodníku, budú odpovedať na otázky z praktických prác pri včelách. Maximum bodov, ktoré môže získať je 10.

Celkovo môže získať súťažiaci 30 bodov. Vyhodnotenie sa uskutoční po skončení súťaže a najlepší budú odmenení vecnými cenami.

Drahovce 25.5.2021

Predseda OZ Miroslav Habr