Spoznaj med

22. mar 2019
Spoločenský dom v Drahovciach

OZ Včeloz koná súťaž pre všetkých členov včelárskych krúžkov a záujemcov o včelárenie o vedomostiach v oblasti medov. Predovšetkým ide o spoznanie pravého medu, určenie jeho druhu, vizuálne hodnotenie medu, pomocou peľovej analýzy spoznať jednodruhové medy. Na začiatku súťaže bude krátka prednáška o vlastnostiach pravého medu a o farbách a tvare peľových zrniek.

Potom v prvej časti súťaže budú mať súťažiaci možnosť ochutnať z 16 druhov medu a určiť ich pôvod, za každý správne určený med dostane jeden bod.

V druhej časti súťažiaci budú určovať druhy peľu s 10 obrázky, kde bude uvedená farba peľu,  tvar peľového zrnka a obrázok peľodajnej rastliny. Za každú správne označenú rastlinu bude súťažiacemu pridelený jeden bod.

V tretej časti odpovedia na 4 otázky týkajúce sa medu a peľu.

Súťažiť sa bude v dvoch kategóriách a to súťažiaci do 15 rokov a kategória nad 15 rokov.

Celkove môže získať súťažiaci 30 bodov. Najlepší riešiteľa budú ocenený vecnými cenami.

Súťaž sa uskutoční 22.3.2019 v Spoločenskom dome v Drahovciach.

Prezentácia účastníkov sa uskutoční
- súťažiaci do 15 rokov 14:45 hod.
- súťažiaci nad 15 rokov 16:45 hod

Príloha Veľkosť
Spoznaj med - propozície 96.36 KB
Spoznaj med - vyhodnotenie 48.55 KB