Súťaž mladých včelárov "Čo viem o včelách"

23. máj 2020
Včelárska paseka Kráľová pri Senci