Vyhodnotenie výtvarnej súťaže "Včela v prírode" spojenej s ochutnávkou medu

15. máj 2020
ZUŠ Piešťany