Výročná členská schôdza spojená s prednáškou zo všeobecného včelárstva

28. Jan 2018
Drahovce

P O Z V Á N K A

Na výročnú členskú schôdzu OZ Včeloz

   Pozývam Vás na výročnú členskú schôdzu OZ Včeloz, ktorá sa uskutoční v nedeľu 28. januára 2018 v priestoroch reštaurácie „Dolná“ v Drahovciach. Zahájenie je plánované na 09:30 hodinu.

    Program:

09:30 – 10:00 hod. prezentácia členov OZ

Nasleduje:

 • Prednáška „Všeobecné včelárstvo“ liečenie včiel a dostupné liečebné prípravky – Miroslav Habr
 • Správa o činnosti OZ Včeloz v roku 2017
 • Správa o hospodárení OZ Včeloz v roku 2017
 • Voľba mandátovej komisie
 • Plán činnosti OZ Včeloz na rok 2018
 • Plán príjmov a výdavkov OZ Včeloz v roku 2018
 • Oboznámenie s novinkami v OZ Slovenská včela
 • Voľba inventarizačnej komisie
 • Pozornosť jubilantom
 • Vyplatenie príspevkov za opeľovaciu činnosť za rok 2017
 • Diskusia
 • Hlasovanie o pláne činnosti OZ Včeloz na rok 2018 a plán príjmov a výdavkov OZ Včeloz v roku 2018
 • Beseda s pozvanými hosťami

   
Ukončenie schôdze plánujeme asi o 14:00 hodine 

   Tešíme sa na Vašu účasť

 

V Drahovciach 15.1.2018

Miroslav H A B R st.
predseda OZ Včeloz

Fotogaléria