Pokus o rekord

Pokus o rekord

Dňa 11.11.2023 sme uskutočnili pokus o zápis do knihy slovenských rekordov, pri príležitosti 10 výročia vzniku OZ Včeloz.

Cieľom pokusu o rekord bolo vytvoriť jedlý model robotnice včely medonosnej v 100- násobnom zväčšení. Údaje o jednotlivých rozmeroch tela včely robotnice dodal Doc. Ing. Róbert Chlebo, PhD., podpredseda Slovenského zväzu včelárov a vedúci katedry Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov. Pred samotnou realizáciu jedlého modelu sme zvažovali výber jednotlivých materiálov nielen na vnútro torty, ale aj na vonkajšiu dekoráciu tela, krídiel a nôh. Bolo potrebné vytvoriť podpornú konštrukciu, ktorá by tento 3-D model udržala. Po upečení korpusov sme na podpornej konštrukcii tvarovali telo včely, ktoré pozostávalo z 3 hlavných segmentov. Vonkajšie úpravy tela boli najzdĺhavejšie, aj preto, že má včela celé telo pokryté chĺpkami na zber peľu. Ako posledná bola nadekorovaná podložka pod modelom včely. Transport na miesto konania pokusu – do reštaurácie Dolná Drahovce napriek našim obavám prebehol bez problémov. Po ukončení prednášky MVDr. Martina Mojžíša (generálneho riaditeľa Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu)  na tému Anatómia, fyziológia a biológia včely medonosnej sme pristúpili k samotnému hodnoteniu rekordu – svedkovia rekordu ( MVDr. Martin Mojžíš a Michal Bednár – zástupca starostu obce Drahovce – fotograf) zmerali jednotlivé časti tela jedlého modelu včely (klasickým metrom), porovnali namerané údaje s poskytnutými údajmi od Doc. Ing. Róberta Chleba, PhD. a vyslovili pozitívny záver, ktorý bol zdokumentovaný na tlačive o vyhlásení svedkov rekordu a vlastnoručne podpísaný svedkami rekordu.

Jitka Sedláčiková tajomník OZ Včeloz

 

Fotogaléria