Pokus o zápis do Slovenských rekordov

Pokus o zápis do Slovenských rekordov

Rok 2013 je rokom založenia nášho občianskeho združenia Včeloz. Pri príležitosti 10 výročia vzniku OZ sme sa rozhodli pre niečo netradičného, čo by propagovalo prácu včelárov. Prišli sme s takým nápadom vytvoriť 100 násobnú zväčšeninu tela robotnice včely medonosnej, ktorej telo by bolo upečené ako maxitorta s materiálov, ktoré sa dajú konzumovať. Požiadali sme o zaevidovanie pokusu o upečenie maxitorty agentúre, ktorá sa zaoberá evidenciou slovenských rekordov. Rozmery sme konzultovali s naším popredným včelárom docentom Ing. Róbertom Chlebom, PhD, ktorý nám poskytol potrebné údaje.

Funkciu hlavnej cukrárky prevzala 18 ročná žiačka gymnázia Adéla Sedláčiková, všetci naokolo jej boli nápomocní.

Dňa 11.11.2023 bola maxitorta hotová a mohli sme ju predviesť širokej verejnosti. To sa uskutočnilo na slávnostnej schôdzi OZ Včeloz toho dňa. Na schôdzu sme pozvali generálneho riaditeľa ŠVPÚ MVDr. Martina Mojžíša, lektora včelárstva a zástupcu starostu obce Drahovce Michala Bednára, fotografa. Pán Mojžíš a pán Bednár meraním zistili celkové rozmery maxivčely a to celkovú dĺžku 1100 mmšírku hrude 360 mm a konštatovali, že aj ostatné časti tela sú proporcionálne k dĺžke a šírke. Na schôdzi bili prítomní aj ďalší pozvaní hostia ako zástupca TTSK, firmy ROBO, redaktorka Piešťanského týždňa a i..

O tom, že torta je jedlá sa mohli presvedčiť všetci účastníci slávnostnej schôdze, bolo slávnostné krájanie a ochutnávka, taktiež si každý odniesol kúsok rekordu so sebou. Najviac otázok bolo, z čoho sú urobené chĺpky včely a aká je asi hmotnosť celého výrobku.

Myslím, že touto akciou sa nám podarilo zviditeľniť naše včelárstvo a prispeli sme k propagácii našej práce.

Miroslav Habr predseda OZ Včeloz

Fotogaléria