Školenie začínajúcich včelárov v šk. roku 2020/2021

OZ Včeloz

OZ Včeloz pre záujemcov o včelárenie a pre začínajúcich včelárov už po 4 krát organizuje školenie začínajúcich včelárov – včelársky krúžok.

Cieľom včelárskeho krúžku je v dvojročnom cykle pripraviť členov krúžku na samostatné včelárenie a to po teoretickej i praktickej stránke. Absolventi krúžku, po dvoch rokoch návštev krúžku, budú oboznámení s novými metódami chovu včiel, s tvorbou, zložením a spracovaním včelích produktov, diagnostikou, prevenciou a tlmením včelích chorôb, ako i so základmi chovu včelích matiek.

Osnovy vzdelávania v krúžku sú totožné s osnovami schválenými pre školenie určené pre začínajúcich včelárov a organizované Strednou odbornou školou Pod Bánošom 80 v Banskej Bystrici.

Prvé stretnutie sa uskutoční v piatok 11.9.2020 od 17:00 hodiny v spoločenskom Dome v Drahovciach. V prípade záujmu je potrebné na prvú schôdzku priniesť vyplnenú a lekárom potvrdenú prihlášku (v prílohe).

Školenie prebieha pod odbornou garanciou vedúceho včelárskeho krúžku p. Miroslava Habra, ktorý Vám v prípade potreby poskytne viac informácii (0948 227 286 alebo vceloz2013@gmail.com).