Vzdelávanie aj vďaka podpore Zeleného vzdelávacieho fondu

Projekt ZVF

Aj vďaka finančnej podpore Zeleného vzdelávacieho fondu môže OZ Včeloz zveľadiť svoje priestory - prednáškovú miestnosť, náučný včelársky chodník a Apidomček, ktoré sú súčasťou vzdelávacích aktivít organizovaných OZ Včeloz.

Témy plánovaných prednášok sú rozdelené podľa cieľových skupín. Pre včelárov to bude ekologický chov včiel. Pre žiakov stredných, základných a materských škôl bude obsah a forma prednášky prispôsobená veku žiakov, pre menšie deti bude prednáška vedená hravou formou s množstvom názorných ukážok zo života včiel a prírody.

Avšak hlavná téma bude rovnaká pre všetky vekové skupiny - výchova včelárov a žiakov k pozitívnemu vzťahu k prírode a uvedomovanie si životnej dôležitosti chrániť našu prírodu.

Príloha Veľkosť
Zelený vzdelávací fond - žiadosť 170.07 KB