Z našej činnosti v roku 2018

Z našej činnosti v roku 2018

Včelárske krúžky

Naše OZ otvorilo v roku 2018„Detský včelársky krúžok“, ktorý má 7 členov a „Včelársky krúžok dospelých“ s 16 členmi.

Podporovali sme detský včelársky krúžok aj krúžok dospelých v Drahovciach.

Naši mladí včelári získali 2. miesto v celoslovenskej korešpondenčnej súťaži „Mladý včelár 2017“, zúčastnili sa celoslovenskej súťaže „Mladý včelár 2017“ v Banskej Bystrici, kde skončili na 2 mieste v družstvách a naši žiaci obsadili 2. 7 a 11 miesto. Náš reprezentant Erik Karaba sa zúčastnil svetovej súťaže vo Francúzku, kde naše družstvo skončilo ako víťaz – majstri sveta, žiaci získali mnoho skúseností pri práci so včelami a získali si nových priateľov.

Včelársky chodník

Aj v tomto roku sme rozšírili náučný chodník, pridaním nových posterov, udržiavali sme priestory a okolie náučného chodníka, získali sme dotácie od nadácie EPH. S ich pomocou a s využitím získaných 2% od občanov, sme pokračovali s revitalizáciou náučného chodníka a vytvorením prírodovedného chodníka. V rámci tohto projektu sme opravili oplotenie časti areálu vybudovali sociálne zariadenie pre návštevníkov a oddychovú zónu so sedením a prístupom k vode. Vybudovali sme prístrešok pre potreby uskladnenia včelárských pomôcok.

Na našom náučnom chodníku sme pripravili prednášky o živote včiel pre žiakov škôl z Piešťan a okolia, premietali sme im filmy o živote včiel, pripravili sme pre nich občerstvenie a prekvapenie vo forme malých voskových darčekov. Privítali sme okrem bežných návštevníkov na našom náučnom chodníku aj 130 detí.

Exkurzia – výlet

Naši členovia a predovšetkým žiaci včelárskych krúžkov sa vzdelávali na exkurzii, ktorú sme uskutočnili na jar návštevou ukážkovej včelnice v Hybiach u pána Pivovarčiho. A navštívili sme skanzen „Vlkolinec“. Na jeseň sme usporiadali výlet na včelnicu Ing. Dedinského a popozerali si hrad Devín.

Oblastná súťaž včelárov

Pripravili sme súťaž pre členov včelárskych krúžkov, „Čo viem o mede“ a súťaž „Spoznaj med“

Zorganizovali sme ochutnávku medov z nášho regiónu spojenú akciou „Drahovské vrtochy“.

Prednášky

Uskutočnili sme 2 Prednášky pre našich včelárov prednášali nám Miroslav Habr na tému „Všeobecné včelárstvo“, ktoré bolo zamerané na liečenie včiel a dezinfekciu v našich podmienkach., v ďalšej prednáške hovoril Tibor Valovič na tému „Včelie produkty, ich spracovanie a senzorické hodnotenie“.

Podpora včelárov Pokračovali sme v budovaní regionálnej medárne pre našich včelárov, kúpou náradia potrebného na vytáčanie medu a úpravou priestorov na vytáčanie medu. Podporovali sme vzdelávanie včelárov.