Detský včelársky krúžok v Drahovciach

Detský včelársky krúžok v Drahovciach

Včelársky krúžok vznikol po jednom posedení so starostom obce, kde sme rozoberali, či sa nedá viac urobiť pre vyplnenie voľného času našich detí. Dohodli sme s riaditeľkou školy stretnutie so žiakmi školy a urobili sme nábor na náš začínajúci krúžok. Záujem bol veľký, začínali sme v priestoroch školy, besedami so žiakmi o živote včiel a o včelích produktoch, taktiež sme si vyskúšali prácu s voskom. Postupne sa vytvorila skupina so skutočným záujmom o prácu s včielkami.

Za začiatok krúžku považujeme rok 2008 – 2009. Vtedy sme krúžok prihlásili na SZV a boli sme pravidelne pozývaní na stretnutia vedúcich včelárskych krúžkov. Tieto stretnutia boli pre našu činnosť veľmi podnetné, pretože sme sa učili od starších, skúsenejších vedúcich.

Náš prvý výlet smeroval na náučných chodník p. Tibora Valoviča v Kálnici. Tu sme prešli chotár Kálnice a rozhodli sme sa, že si niečo podobného vybudujeme aj v Drahovciach. Tak vzniklo OZ Včeloz a v roku 2013 sme slávnostne otvorili náučný chodník. Žiaci krúžku sa na prácach na chodníku aktívne podieľali a na stretnutia krúžku na chodníku sa vždy tešili.

V súčasnej dobe máme 7 žiakov vo včelárskom krúžku. Ak nie je priaznivé počasie na stretnutie na chodníku alebo v dielni, tak sa stretávame v budove spoločenského domu v Drahovciach, kde nám OZ „Lienkovo“ poskytlo svoje priestory na stretávanie. Máme prísľub z obecného úradu, že nám bude pridelená jedna miestnosť pre našu prednáškovú činnosť.

S krúžkom sa zúčastňujeme exkurzií poriadanými OZ Včeloz. Boli sme na ukážkovej včelnici p. Ing. Tibora Jókay v Želiezovciach, kde deti predovšetkým obdivovali prístup včelára ku včelám . Na školskej včelnici v Banskej Bystrici zasa prácu s drevom v stolárskej dielni. Boli sme v krásnom prostredí ukážkovej včelnice v Hybiach u pána Pivovarčiho. Navštívili sme taktiež včelnicu p. Ing. Dušana Dedinského. Všetky tieto exkurzie boli pre nás veľmi poučné z rôznych pohľadov na včelárenie. Toho roku sa opäť tešíme na školskú včelnicu v Banskej Bystrici.

So žiakmi pravidelne robíme testy vychádzajúce v časopise „Včelár“. Väčšina detí z krúžku sa zúčastnila letného tábora, ktorý organizoval OZ Včeloz, taktiež oblastnú súťaž pre včelárov, ochutnávku medov a organizujeme súťaž “Spoznaj med“. Žiaci sa aktívne zúčastňujú prezentácie našej práce. V minulom roku sme boli na akcii „Včely v elektrárni“ , zúčastnili sa podujatia „Čím budem, keď vyrastiem.“ Prezentovali sme sa aj na letnom tábore s našimi včelami a krátkou prednáškou. Boli sme pozvaní aj na súťaž do Čiech „Zlatá včela“. Na záver školského roka sa zúčastňujeme aj celoslovenskej súťaže „Mladý včelár“.

Do budúcnosti máme ďalšie plány ako zlepšiť našu prácu pri výchove mládeže k pozitívnemu vzťahu k prírode. Tešíme sa na ďalších mladých nadšencov, ktorí prejavia záujem o  život včiel a budú sa chcieť dozvedieť niečo o včelárení.

 

Článok bol zverejnený v odbornom mesačníku SZV 3/2019