27. feb 2019

Včelársky krúžok vznikol po jednom posedení so starostom obce, kde sme rozoberali, či sa nedá viac urobiť pre vyplnenie voľného času našich detí. Dohodli sme s riaditeľkou školy stretnutie so žiakmi školy a urobili sme nábor na náš začínajúci krúžok. Záujem bol veľký, začínali sme v priestoroch školy, besedami so žiakmi o živote včiel a o včelích produktoch, taktiež sme si vyskúšali prácu s voskom.

Celý článok
14. feb 2019

Aj Váš príspevok pomôže nášmu projektu. Pomôžte našej prírode. Poukážte 2 percentá z vašej dane nášmu OZ Včeloz. Venujeme sa rozvoju včelárstva v našom regióne a výchove mládeže k pozitívnemu vzťahu k prírode.

Celý článok
30. Jan 2019
  • Pokračovať v rozvoji včelárskeho chodníka, osloviť a privítať u nás školy z okolia, podporovať včelárske krúžky mladých a začínajúcich včelárov v Drahovciach
  • Vybudovať prednáškovú miestnosť v budove spoločenského domu v Drahovciach
  • Vybudovať priestor na ukážku a chov včiel za spoločenským domom.
  • Celý článok
28. Jan 2019

Včelárske krúžky

Naše OZ otvorilo v roku 2018„Detský včelársky krúžok“, ktorý má 7 členov a „Včelársky krúžok dospelých“ s 16 členmi.

Podporovali sme detský včelársky krúžok aj krúžok dospelých v Drahovciach.

Celý článok