11. aug 2020

OZ Včeloz pre záujemcov o včelárenie a pre začínajúcich včelárov už po 4 krát organizuje školenie začínajúcich včelárov – včelársky krúžok.

Celý článok
09. aug 2020

Priebeh hmotnosti ukážkového úľa a vonkajšej teploty za júl 2020.

Celý článok
15. júl 2020

Poskytnutím materiálov o včelárstve a prednáškou o včelách sme v Piešťanoch dňa 13. 7. 2020 podporili letný tábor pre deti Včelárik 2020.

Celý článok
05. júl 2020

Podľa propozícií, ktoré boli zaslané mladým a začínajúcim včelárom, sme uskutočnili súťaž mladých a začínajúcich včelárov. Súťaže sa zúčastnilo 20 včelárov, niektorý súťažili bez hodnotenia. 12 včelárov sme vyhodnotili a odmenili cenami. Súťaž bola prínosom pre všetkých zúčastnených, získali nové vedomosti a pohľad na včelárenie.

Celý článok