02. sep 2021

Dňa 24.8.2021 žiaci letnej školy ZŠ Trebatice navštívili náučný včelársky chodník v Drahovciach. Keďže sme sa rozhodli posledný turnus letnej školy venovať včelám, neunikla nám informácia o možnosti navštíviť ho. Tento náučný chodník sa nachádza pri občianskom združení Včeloz. Privítal nás milý pán včelár Miroslav Habr. Hneď po príchode nám vysvetlil ako sa pri včelách máme správať, dostali sme ochranné klobúky.

Celý článok
29. Jan 2021

Milí naši priaznivci, návštevníci, členovia či podporavatelia,

aj Váš príspevok pomôže nášmu projektu. Pomôžte našej prírode. Poukážte 2 percentá z vašej dane nášmu OZ Včeloz. Venujeme sa rozvoju včelárstva v našom regióne a výchove mládeže k pozitívnemu vzťahu k prírode.

Celý článok
22. dec 2020

Aj vďaka finančnej podpore Zeleného vzdelávacieho fondu môže OZ Včeloz zveľadiť svoje priestory - prednáškovú miestnosť, náučný včelársky chodník a Apidomček, ktoré sú súčasťou vzdelávacích aktivít organizovaných OZ Včeloz.

Celý článok
11. sep 2020

Dňa 8.8.2020 sme uskutočnili súťaž ochutnávku medov z nášho regiónu. Súťaže sa zúčastnilo 24 včelárov z 32 vzorkami medu. OZ dodalo ochutnávku jednodruhových medov. Medy ochutnalo viac ako 200 návštevníkov súťaže.

Celý článok