29. mar 2023

Dňa 25.3.2023 sme zorganizovali exkurziu na školskú včelnicu pri SOŠ Pod Bánošom v Banskej Bystrici. Exkurziou nás sprevádzal majster odborného výcviku Ing. Ján Ryšavý. Predstavil nám históriu a budúcnosť včelárskej školy, previedol nás priestormi školy a ukázal jednotlivé pracoviska, predstavil zariadenia potrebné pri spracovávaní včelárskych produktov a vysvetlil nové trendy v chove a liečení včiel.

Celý článok
02. sep 2021

Dňa 24.8.2021 žiaci letnej školy ZŠ Trebatice navštívili náučný včelársky chodník v Drahovciach. Keďže sme sa rozhodli posledný turnus letnej školy venovať včelám, neunikla nám informácia o možnosti navštíviť ho. Tento náučný chodník sa nachádza pri občianskom združení Včeloz. Privítal nás milý pán včelár Miroslav Habr. Hneď po príchode nám vysvetlil ako sa pri včelách máme správať, dostali sme ochranné klobúky.

Celý článok
29. Jan 2021

Milí naši priaznivci, návštevníci, členovia či podporavatelia,

aj Váš príspevok pomôže nášmu projektu. Pomôžte našej prírode. Poukážte 2 percentá z vašej dane nášmu OZ Včeloz. Venujeme sa rozvoju včelárstva v našom regióne a výchove mládeže k pozitívnemu vzťahu k prírode.

Celý článok
22. dec 2020

Aj vďaka finančnej podpore Zeleného vzdelávacieho fondu môže OZ Včeloz zveľadiť svoje priestory - prednáškovú miestnosť, náučný včelársky chodník a Apidomček, ktoré sú súčasťou vzdelávacích aktivít organizovaných OZ Včeloz.

Celý článok